ANBI

ANBIANBI

Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting.

Publicatie:

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela
 • KvK nummer: 02099764
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela is: 8182.55.936
 • de contactgegevens van de stichting Dierenweide Nieuwe Pekela;

Bezoekadres:

Beukenlaan 1A,
9663 EZ Nieuwe Pekela

Postadres:

Postbus 25
9665 ZG Oude Pekela

Telefoon: 0597-431162

Doelstelling:

De doelstelling van de Stichting Dierenweide Nieuwe Pekela is:

 • Het in stand houden en beheer van de dierenweide in het Boekhovenpark in Nieuwe Pekela ten behoeve van inwoners van Nieuwe Pekela.

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

 • Het beheren van de Dierenweide met en door lokale vrijwilligers;
 • Het organiseren van educatieve activiteiten ten behoeve van de jeugd van Nieuwe Pekela;
 • Het organiseren van recreatieve activiteiten om de aandacht van de inwoners van Nieuwe Pekela te actualiseren.

Bestuur:

De stichting heeft een bestuur bestaande uit de volgende personen met de volgende functies:

 • de heer J. Eggens, voorzitter van de stichting;
 • mevrouw J. Zwinderman, secretaris van de stichting;
 • , penningmeester van de stichting.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten geen beloning.

Verslag:

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 • Het jaar rond worden de dieren dagelijks verzorgd door de vrijwilligers;
 • De dierenweide is dagelijks van geopend voor het publiek;
 • Jaarlijkse “open dag” ter gelegenheid van Werelddierendag.

Financiële verantwoording:

Een financiële verantwoording:

Balans 31-12-2017:
Bezittingen  € 2.625 Reserves
Schulden
€ 1.498
€ 1.127
€ 2.625 € 2.625
Resultatenrekening 2017:
Baten –subsidies en donaties:
Lasten – beheerskosten:
€ 6.475
€ 6.990
Netto resultaat € – 515

.